Scsi Hard Drive

Model > Barracuda

  • Seagate St34371n 4.3gb 50 Pin Scsi Hard Drive 50-pin
  • Seagate St34371n 4.3gb 50 Pin Scsi Hard Drive 50-pin
  • Seagate St34371n 4.3gb 50 Pin Scsi Hard Drive
  • Seagate St34371n 4.5 Gig 50 Pin Scsi Hard Drive
  • Seagate St34371n 4.5 Gig 50 Pin Scsi Hard Drive. Tested 100%
  • Seagate Barracuda 4xl St34572n 4.5gb 50pin 7200rpm Scsi 3.5 Hard Drive